Korteriühistutele

Reform Inkasso on parim võimalus korteriühistutel oma huve kaitsta.
Reform Inkasso saab kiiresti ja soodsalt töödelda informatsiooni ja pakkuda soodsaid tingimusi, tõhusalt vähendades korteriühistu kulusid. Samaaegsell saame efektiivselt töötada võlgnikega ning püüame mitte raskendada nende olukorda. Samuti pakutavate teenuste hulka kuuluvad ka juriidilised konsultatsioonid.

Meie professionaalsed juristid pakuvad korteriühistule nii ühekordseid konsultatsioone kui ka pidevaid juriidilisi saatmisi korteriühistu võlgade sissenõudmisel.

Õigusabi

Reform Financial OÜ pakub oma klientidele järgmiseid õigusalaseid teenuseid:
– Õigusalane konsultatsioon;
– Läbirääkimistel esindamine;
– Dokumentide (nt lepingud, sh projektid, arvamused, kavad, jne) koostamine;
– Esindamine hagi-, pankroti-, saneerimis-, likvideerimis- ja täitemenetlustes.

Reform Financial õigusbüroo peamine tegevusvaldkond on tsiviilõigus (võlaõigus, pärimisõigus, perekonnaõigus, asjaõigus, tööõigus, äri- ja ühinguõigus ja teised).

Võlausaldajale

Õigeaegselt tasumata arvetega tegelemine on aeganõudev ja kulukas. Omades inkassofirmast koostööpartnerit vabanete ise võlgnikega suhtlemisest ning kogu sissenõudmisele kulutatav aeg on Teil võimalik investeerida väärtuslikumatesse ettevõtmistesse.

Kohtuväline võlgade sissenõudmine

– Võlgnikule esitatakse kirjalikke nõudeid.
– Võlgnikule saadetakse nõudmisi e-kirja ning SMS-ga.
– Võlgnikuga suheldakse telefoni teel.
– Võlgnikuga kohtutakse.
– Vajaduse korral koostatakse maksegraafik, selle järgimist kontrollib Reform Inkasso.
– Võlgniku andmed avalikustatakse kodulehel ja Krediidiinfo AS maksehäireregistris.
Vajaduse korral minnakse võlgniku elu- või asukohta.

Kohtulik võlgade sissenõudmine

– Maksekäsu kiirmenetlus
– Täitemenetlus
– Kohtulik menetlus
– Pankrotimenetlus

Osutame võlgade sissenõudmise teenuseid füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt.

Reform Inkasso osutab võlgade sissenõudmise teenuseid füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt. Eraldi spetsialiseerume teenuste osutamises korteriühistule. Meie suhtume iga kliendi probleemi personaalselt, meie jaoks on oluline iga klient ning Tema rahulolu.

Kuidas me same Teid aidata ?

Teie igapäevased mured muutuvad meie kohustuseks. Meie loome usaldusväärseid suhteid klientidega, mis võimaldavad meil saada üheks meeskonnaks ja koostöös väljatöötada lahendus mis tagab klientidele soovitud tulemuse.

Meil on kõrge kvaliteet.

Professionaalsed õigusala töötajad.

Meie töö on korrektne, kiire ja kindel.

Meie teenuseid kasutab üle 1000 uue kliendi.

Leave a Reply